Přeskočit na obsah

Inessa

Fakta a Data

Ve společnosti Inessa víme, že čím více informací se k investorům dostane, tím větší je jejich přesvědčení a jistota v investici. Proto bychom vás chtěli co nejvíce informovat o tom, proč je Ukrajina ekonomicky naprosto unikátní, a to v podobě dat, které mluví za vše.

Na Ukrajině nachází bezmála 41 milionů obyvatel a z toho 35,5 miliónu je vysoce vzdělaných. To však nic nemění na jejich silné motivaci k práci a den za dnem se rozvíjejícímu těžebnímu průmyslu, který je zaštiťován těmito daty:

1. místo v prokázaných rezervách uranových rud v Evropě.
2. místo v Evropě a 10. místo na světě, pokud jde o rezervy titanové rudy využívané v leteckém průmyslu či chirurgii.
– 2. místo v zásobách železné rudy, rtuťové rudy, a dokonce i manganových rud (12 % světových rezerv).

Ukrajina jako zemědělská velmoc

Prezence této země je naprosto jasná i v zemědělském průmyslu. Může se pyšnit největší plochou orné půdy v EU a nemalým procentem světového trhu s obilím či kukuřicí. Živí bezmála 600 miliónů lidí. Tento sektor byl nejvíce zasažen válkou.

1. místo v EU, co se týče plochy orné a vysoce úrodné půdy, produkce žita nebo brambor.
Může se chlubit nemalou produkcí ohrožených včelstev či slepičích vajec.
– Je členem desítky největších vývozců pšenice.
– Zaujímá také strategickou pozici v exportu obilí, které činní až 11,5 % globálního trhu.
– V neposlední řadě je důležité zmínit export kukuřice tvořící necelých 20% světové produkce.

Průmysl

Už v momentálním stavu Ukrajina dominovala mnohé části průmyslového sektoru. Predikce říkají, že po vybudovaní moderní poválečné infrastruktury se mnohé výrobny nevrátí pouze zpět na původní úrovně, ale mnohem výš.

– 1. místo na světě ve výrobě oceli.
1. místo v Evropě v produkci amoniaku. Nutného na výrobu dusíkatých hnojiv, čistidel nebo jako náhrada nebezpečného freonu v chladírenství.
2. místo ve velikosti soustavy pro transport zemního plynu v EU a 4. na světě.
– 3. místo obsazuje v mnoha kategoriích jako vývoz železa, velikost železničních sítí nebo instalované kapacity jaderných elektráren.

Naše VIZE a predikce odborníka

Ukrajina je největší evropskou zemí se silně motivovaným národem do práce. To samo o sobě svědčí o dobrých vyhlídkách do budoucna. Ale to není vše. Nesmíme zapomenout, že Ukrajina má přístup k moři a mnoho nerostného bohatství. Toto vše vytváří naprosto unikátní ekonomickou situaci, kterou rozhodně nenajdete na mnoha místech ve světě.

Odhady odborníků říkají, že Ukrajina je schopna se do 10 let stát jednou z nejvýkonnějších ekonomik Evropy. Nejen z důvodů výše, ale i těch historických.

Měna